ඕනම බාර්කොඩ් එකක් කොම්පියුටරයෙන් කියවමු

Share
මීට ඉස්සෙල්ලා දාපු ලිපියකින් කිවුවනේ කොහොම ද ඔනම දෙයක් බාර්කොඩ් එකක් බවට හරවන්නේ කියලා. (ඕනම දෙයක් බාර්කෝඩ් එකකට හරවන්න). මේ ලිපියෙන් කියන්නේ තියෙන් බාර්කෝඩ් එකක් කොහොමද කියවන්නේ කියලා. මොනවා හරි වෙළද භාන්ඩයක ඇති බාර්කෝඩ් එකක ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒක මේ ඔන්ලයින් සර්විස් එකට අප්ලෝඩ් කරලා මොනවාද තියන දත්ත කියලා කියවගන්න පුලුවන්. නිතර දෙවේලේ අවශ්‍ය නොවුනත් සමහර වෙලාවක් එන්න පුලුවන් මේක ඕන වෙන.

මෙතනින් යන්න..........

0 comments: