ගූගල් පරිඝනක ගෙම්ස් නිශ්පාදනයට අත ගසයි......

Share
ගූගල් සමාගම තමන්ගේ සුපුරුදු ගමන්මග වෙනස් කරමින් ඔවුන්ට නවතම අංශයක් වන පරිඝනක ක්‍රිඩා නිපදවීමට යන බව වාර්ථාවෙනවා.දැනගන්නට ලැබෙන අන්දමට සෝනි පරිගනක ක්‍රිඩා අංශයේ මාක් ඩිලොරා නැමැත්තා ගූගල් සමාගමේ පරිඝනක ක්‍රිඩා අංශයට බදවාගෙන තිබෙනවා.ඔහු google gaming හි (developer advocate)සංවර්ධන අද්වකාත් ලෙස පත් කරලා තියෙනවා. ගූගල් පරිඝනක ක්‍රිඩා එම ශේත්‍රයේ ඉදි‍රියෙන් සිටින සෝනි සහ නින්ටෙන්ඩෝ වගේම EA sports වලටත් හොද තරගයක් දේවි කියලයි ශේස්ත්‍රයේ ප්‍රවීනයො කියන්නෙ.

0 comments: