සත්තුන්ට විශේෂ වු ටියුබයක්

Share
Youtube කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ වීඩියෝ නරබන්න අපේ වීඩියෝ ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුලුවන් තැනක්. ඇත්තම කිවුවොත් Youtube කියන්නෙ අච්චාරුවක් වගේ එකක්. හැම දේම තියෙනවා. මට හම්බ වුනා  සත්තුන්ට විතරක් විශේෂනය වෙච්ච youtube වගේ Tube එකක්. ගොඩක් හිනා යන වගේම සත්තු ගැන විස්තර වීඩියෝ විතරයි මේකෙ තියෙන්නෙ. ඔක්කොම සත්තු  ගැන. පොඩි FUN එකක් ගන්න මේ පැත්තෙත් ගිහින් එන්න.

මෙතනින් යන්න................................

1 comment: