නොමිලේ අන්තර්ජාතික මැගසින් කියවන්න

Share
අන්තර්ජාතික වශයෙන් ජනප්‍රිය හුගක් මැගසින් වල පිටපත් දැන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නොමිලේ කියවන්න පුලුවන්. හුගක් කිවුවට සමහර ජනප්‍රිය මැගසින් මේකේ නැහැ. pcworld එහෙමත් නැත්නම් Asia Week වගේ ජනප්‍රිය සගරා මේකෙ නැහැ. නමුත් වාහන ගැන තියෙන සගරා, දේශපාලනය ගැන තියෙන සගරා වගේ ඒවා හුගක් මේකෙ තියෙනවා.

හැම එකක්ම තියෙන්නෙ PDF විදියට. සමහර සගරා කියවන්න ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යයි. සියලුම ශේත්‍ර ආවරනය වන විදියට මේකේ සගරා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නෙ. ඒ කියන්නේ තමන්ගෙ රුකියාවට අදාල අලුත්ම ලිපි ඇතුලත් සගරාවත් මේකෙන් හොයා ගන්න බැරි වෙන එකකුත් නැහැ.

මෙතනින් යන්න............

0 comments: