ඕනම දෙයක් බාර්කොඩ් එකකට හරවන්න

Share
ඔබ නිරන්තරයෙන් බාරකොඩ් කියන ඒවා දැකලා ඇති. විවිධ වෙළද භාන්ඩවල මේවා සදහන් කරලා තියෙනවා. බාර්කොඩ් වල මොනවාද සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපට සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක්. මේ බාර්කොඩ් වලට ඕනෑම දත්තයක් ඇතුලත් කල හැකිය. ඒ කියන්නේ බාර්කෝඩ් එකක් ලෙසින් ඕනම දත්තයක් අපට ගබඩා කරන්න පුලුවන්. මිල,කල් ඉකුත් වන දිනය, නිශ්පාදිත දිනය, නම වගේ ඕනෑම එකක්.

අපි අපේ නම වගේ එකක් බාර් කොඩ් එකක් බවට හරවන්න ට්‍රයි කරමුද ? ඒක ඔන්ලයින් කරන්නම වෙබ් අඩවියක් සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ට්‍රයි එකක් දාල බලමුද?


0 comments: