මොබයිල් ගිනි නරියා

Share
කවුරැත් දන්න ෆයර් ෆොක්ස් නොහොත් සුද්ද සිංහලෙන් ගිනි නරියා කියලා හදුන්වන ලෝකයේ දෙවෙනියට ජනප්‍රිය කම්පියුටර් වල භාවිතා වන වෙබ් බ්‍රවුසරයේ මොබයිල් සන්ස් කරනය දැන් නිකුත් කරලා තියනවා. දැනට මොබයිල් ෆයර් ෆොක්ස් කන්ඩායම ඇන්ඩොබිඩ් කියන මොබයිල් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට විතරයි මොබයිල් ගිනි නරියා නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. තවදුරටත් ඔවුන් කියන්නේ මේ අවුරැද්ද ඇතුලත සිම්බියන් සහ අයි ෆෝන් ඔපරේටින් සිස්ටම් වලටත් මොබයිල් සන්ස්කරන්ය නිකුත් කරනවාය කියලා. දැනට මොබයිල් බ්‍රවුසර් යුද්දයේ කප් එක ගහලා තියෙන් ඔපෙරා මිනි සහ ඔපෙරා මොබයිල් බ්‍රවුසර් වලට හොද තරගයක් මේ මගින් එල්ල වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.

0 comments: