" ක්‍රේන් " ලංකාවෙ තෙල් සොයයි

Share
ක්‍රේන් ලංකා යන සමාගම පසුගියදා ලංකාවේ බොරතෙල් නිධි ගවේශනයට ගිවිසුම් අත්සන් කරන ලද අතර  ඔවුන් තමන්ගේ කටයුතු දැනටමත් ආරම්බ කර තිබේ. ක්‍රේන් ලංකා සමාගම 100% ක්‍රේන් ඉන්දියා නම් වු සමාගමට අයත් වන අතර එය බ්‍රිතාන්‍ය සමාගමක මූල ධනයෙන් නිර්මිතවූ බ්‍රිතාන්‍යයට අයිති සමාගමකි.

ක්‍රේන් ලංකා ගමාගම දැනටමත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100කට අධික මුදලක් ආයෝජනය කර ඇත. මන්නාරමට ඔබ්බෙන් මුහුදේ වු මන්නාරම් ද්‍රෝනියේ මෙම පරීකෂන කටයුතු සිදු කරන අතර ඔවුන්ගේ දත්ත එක්රැස් කිරීම 2011 මාර්තු වන විට අවසන් කරන බව එහි ප්‍රකාශකයකු ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ මන්නාරම අවට බොරතෙල් බැරල් බිලියනයක් අවමවශයෙන් සොයා ගත හැකි බවට විශ්වාස කරන නමුත් මේ වනතෙක් තෙල් ඇති බවට ඔප්පු වී නොමැති බවයි. දැනට එකතු කරගෙන ඇති දත්ත අනුව ඔවුන් සෑහීමකට පත් වන අතර තෙල් තිබේ ය යන දැඩි විස්වාසයෙන් ඉදිරි කටයුතු කරන බවටද ඔහු පැවසීය.

වර්ග කිලොමීටර් 3000 බැගින් වු කැබලි 8ක් ක්‍රෙන් සමාගමට ලබා දී ඇති අතර මීට පෙර ශ්‍රි ලංකා ආන්ඩුව තෙල් ගවේශනය සදහා ඉන්දියාට සහ චීනයට කරන ලද ඉල්ලීම් වලට යහපත් ප්‍රතිචාර නොලැබිනි.

මේ පිලිබදව පවුසි අමාත්‍ය වරයා පවසා ඇත්තේ ඉන්දියාව හා චීනය ක්‍රේන් සමාගම තෙල් සොයා ගන්නකම් බලන් ඉන්නවා විය හැකියිග ක්‍රේන් ඉස්සෙල්ලා තෙල් සොයාගත්තාම ඒ අයත් පටන් ගනීවි යන්නයි.

0 comments: