කොළඹ කොටස් වෙළද පොල ගනුදෙනු අන්තර් ජාලයේ සිට සිදු කරන ක්‍රම සහ විදි (Online Trading platforms) පලමු කොටස

Share
කොළඹ කොටස් වෙළද පොල ගනු දෙනු දැන් අන්තර් ජාලය හරහා සිදු කල හැකි බව ඔබ දන්නවා ද? කොළඹ කොටස් වෙළදපොල බලදාරීන් අන්තර්ජාල ගනුදෙනු ප්‍රචලිත කිරීමට දැඩි වෙහෙසක් යොදන බව පෙනේ. මෙම ලිපි පෙල මගින් කොළඹ කොටස් වෙළද පොල ගනු දෙනු අන්තර්ජාලයෙන් සිදු කරන්නේ කෙසේද? එහි ඇති ආරක්ෂාකාරී බව සහ වාසි අවාසි සාකච්චා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙයි.

ඔබ දැනටමත් දන්නා පරිදි කොටස් වෙළද පොල ගනු දෙනු සිදු කිරීම සදහා පලමුව සිදු කල යුත්තේ බ්‍රොකර් සමාගමකට ගොස් ඒ හරහා CDS ගිනුමක් විවෘත කිරීමය. මෙයට දින කිහිපයක් ගත විය හැකි අතර එම ගිණුම විවෘත වු පසු ඔබ විසින් අන්තර්  ජාලය හරහා ගනු දෙනු සිදු කිරීමට බ්‍රොකර් සමාගම සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කල යුතුය. මේ සියල්ල අවසන් වු පසු ඔබට email හරහා usser name සහ password ලැබෙනු ඇත.ඉහත සදහන් කරැනු දෙකටම කිසිදු මුදලක් වැය නොවන අතර අන්තර් ජාලය හරහා කොටස් වෙළද පොලට සම්බන්ද වීමට ඔබගෙන් කිසිදු මුදලක් අයකර නොගනී. ඔබව අන්තර් ජාලය හරහා කොටස් වෙළද පොලට සම්බන්ද කිරීමට බ්‍රොකර් සමාගම් ක්‍රම කිහිපයක්(මෘදුකාංග) (platforms) බාවිතා කරයි.එක් එක් බ්‍රොකර් සමාගම තමන්ට හොද යයි සිතන ක්‍රමය බාවිතා කරයි. (මම platform යන්නෙහි නියම සිංහල තෙරැම නොදනිමි)

1) A TRADER
2) PORTFOLIO MANAGER
3) CDAX PRO
මෙම PLATFORM 3න් ‍ම කොටස් මිලදී ගැනීම සහ විකිනීම සිදු කල හැකි අතර අන්තර් ජාලයේ සැරිසැරීමට භාවිතා කරන සාමාන්‍ය බ්‍රවුසරයම භාවිතා කරමින් සියලු ගනු දෙනු සිදු කල හැක. CDAX පමනක් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි නොමිලේ මෘදුකාංගයද බාගත කර ගත හැකි නමුත් ඔවුන්ගේ ජංගම දුරකතන මෘදුකාංගය සදහා මුදලක් අයකර ගනී. මේ 3නේම විවිද වාසි සහ අවාසි ඇති අතර වඩාත් භාවිතා වන සහ වඩා වැඩි පහසුකම් ලබා දෙන්නේ cdax මෘදුකාංගයෙනි. මෙම  PLATFORM 3 නේම ඇති වාසි අවාසි සහ ප්‍රයොජන විස්තරාත්මකව 
ඉළග ලිපියෙන් ලබා දෙන අතර කරැනු වශයෙන් පහතින් දක්වා ඇත.

*කොටස් මිලදී ගැනීම සහ විකිනීම සජීවීව තමන්ටම සිදු කර ගත හැකි වීම
*කොටස් වෙළද පොල මිල උච්චාවචනය වන ආකාරය සජීවීව නිරික්ෂනය කල හැකි වීම
*ඇනවුම් පොත සජීවීව දැක බලා ගත හැකි වීම
*තමන්ගේ ගනු දෙනු බලා ගත හැකි වීම
* ගෙවීමට ගෙවීමට ඇති මුදල් වත්කම් සහ ලැබීමට ඇති මුදල් කොතෙක්ද ඒ කවර දිනකද යන්න දැන ගත හැකි වීම
*තමන්ගේ ආයොජනය විවිධාංගී කරනය වී ඇති ආකාරය දැක බලා ගත හැකි වීම
*මීළග ලිපියට..................


ගැටලුවක් වෙතොත් කමෙන්ට්ස් වල දමන්න.. දන්නා පරිදි පිලිතුරැ ලබා දෙන්න බලා පොරොත්තු වෙනවා.

1 comment: