කවුද මේ විමල් වීරවංශ? නොදන්නා පෞද්ගලික තොරතුරු

Share


පසුගිය සමයේ රටේ බොහෝ කතාබහට ලක් වු චරිත අතර විමල් වීරවංශගේ චරිතය ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. මටත් හිතුනා ඔහුගේ පෞද්ගලික ජීවතය ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න. 


ගූගල් සෙවුවා, පෞද්ගලික දේවල් ඇත්තම නැති තරම්. විකිපීඩියා ගියා, දේශපාලන කරුනු ඇරෙන්න වෙන කිසිවක් නෑ. මේ ලගදි විමල් වීරවංශගේ අලුත්ම වෙබ් එක්ට ගියා එකෙත් නෑ(www.ww.lk).මම වැඩේ අත ඇරලා දැම්මා. ඊට මාසෙකට විතර පස්සේ ඒ කියන්නේ ඊයේ සීනි ගෙනාපු ගොට්ට ගහල තිබුනු පත්තර කෑල්ල අහම්බෙන් දිග ඇරලා බැලුවා. මෙන්න බොලේ තියෙනවා විමල් වීරවංශගේ පෞද්ගලික තොරතුරු. පත්තරේ මොකක්ද කියලා කියන්න නම පේන්නෙ නෑ. ඒත් ඉංග්‍රීසි පත්තරයක්, ඒත් ඒක විමල්ට පක්ෂව ගහපු එකක් නම් නමෙයි.


ඉතින් මමත් හිතුවා ඒකෙ තියෙන ටිකක් ලියලා දාන්න පොඩි පොඩි වෙනස්කම් එක්ක ඒ විද්යටමග
                          ශ්‍රීෂා උදයන්ති(බිරිද)               විමල් වීරවංශ
                                                


*Full name: Weerasangilige Wimal Weerawansa

*Aliases: Wimalasiri Gamlath and Wanshanatha

*Address: No: 570/5, Siyambalape, Mawaramandiya, Kadawatha. (former) No 26 B, Eight Lane, Ananda Balika Mawatha, Pita Kotte (former) 198/19, Panchikawatte Road, Colombo 10. (office) 163/6/1,Vimukthi Mawatha, Pittugala, Malabe (disclosed private address)
Date of birth: March  7, 1970

*Occupation: Jnp(Jathika Nidahas Peramuna) chairman

*Civil status: Married. 

Wife: Ranasinghe Mudiyanselage Shirsha Udayanthi

*Date of birth: February 1, 1967

*NIC No:  675320233V 

*Children: Son - Wibhuthi Wishwajith Weerawansa (12) Daughter - Wimasha WishwadariWeerawansa (8)
Haunts: No. 14, Modarawatte, Palena, Weligama; "Savithri," Makewita, Malegoda, Matara; No. 59, Rit Rit Park, Kekanadura, Matara

Passport No: M1691301

NIC No: 700670805V

Position in the party:  Chairman

Personal description: Height: 5'  4"

Complexion: Brown

Appearance: Slim and bearded. Hair parted in the middle and combed backwards.

Educational Qualifications: Was admitted as a student of Tissa  Central College, Kalutara on January 1, 1977. Sat for his G.C.E. O/L Examination in 1986 and passed obtaining  2 Distinctions (D),  3 Credit  passes (C) and  3 Ordinary passes (S). After passing the G.C. E. (O/L) Examination in 1986, he attended the G.C.E. (A/L) classes. He studied in the Arts Stream at Tissa Central, Kalutara. On April 30,1989, the school principal terminated  his studentship on the grounds of prolonged absence from classes. In 1998, he submitted an application to sit for one subject (English language) at the G.C.E.  (O/L) Examination, but failed to turn up at the examination centre. On March  9, 1990, he obtained his school- leaving certificate (No. 204716) from Tissa Central College, Kalutara.

Family background: Father - Weerasangilige Podineris.  Was a dancing teacher at Velapura Maha Vidyalaya,  Kalutara. Professional drummer and dancer who had performed with Niththawala Gunaya Gurunnase. Podineris Gurunnase received the Kala Wibhushana award from President Ranasinghe Premadasa for his contribution to the performing arts. It has been falsely publicised that he died on May 22, 1992 whereas he actually passed away a decade later.

Mother:  Wadachcharige Salie - residing at 59, Rit Rit Park, Kekanadura, Matara.

Brother: Sarath Weerawansa. Represented Matara Municipal Council from 1997 to 2006. Currently functions as a full time JNP activist.

Elder sisters: Weerasangilige Sumanawathie. Married to Wadachcharige Hemasiri, a carpenter by profession. They live at "Savithri," Makewita, Malegoda, Matara.

Younger sister: Chandani Weerawansa. Unemployed. Lives with the mother at the Kekanadura residence.

Younger sister: NilaniWeerawansa. Unemployed. Resides at the Kekanadura residence.     


Involvements: Published articles in pro-JVP periodicals Lakdiva and Hiru in order to propagate the policies of the JVP. Functioned as the president of the Peoples' Movement for Freedom (Nidahasa Udesa Janatha Viyaparaya). At the general elections held on August 16, 1994, contested the Matara District as a candidate of the Sri Lanka Progressive Front (SLPF) and polled 302 votes. Participated in the summit meeting of the JVP held on May 15,1995 at the Tangalle Urban Council hall where he was appointed propaganda secretary of the JVP. At the local government elections held on March 21,1997, he submitted his nomination papers to contest the Colombo District and was elected a member of the Colombo Municipal Council (CMC) by obtaining the ration of preferential votes. He unsuccessfully contested the Western  Provincial Council (WPC) elections on the JVP ticket for the Colombo District. The JVP hierarchy nevertheless appointed him as a member of the WPC. Successfully contested the general elections held on October 10, 2000 on the JVP ticket for Colombo District and was elected. He obtained 13,284 preferential votes. Successfully contested the general elections held  on December  5, 2002 on the JVP ticket for the Colombo District and was elected, obtaining 19,128 preferential votes. In 2004, he once again was elected to parliament polling the second highest preferential votes from the entire Colombo District, coming second to UNP Leader, Ranil Wickremesinghe. Active member of Patriotic National Movement (PNM).Latly he left the JVP and create JNP

0 comments: