ඇත්තටම Srilanka Telecom Intenet ස්පීඩ් එක වැඩි කරාද කියලා බලන්නෙ කොහොම ද?

Share
මේ දවස් වල Telecom එකෙන් පම්පෝරි ගහනවා Speed එක වැඩි කලාලු , ගාන අඩු කලාලු එත් ඉතින් මම මගේ වේගය වැඩි කර ගත්තේ දහපාරක් විතර කස්ටමර් කෙයාර් කතා කරලා. ඒකත් ඊයෙ තමයි වැඩි කලා කියලා confirm කරේ.

speedtest.net එකෙන් නිවැරදි internet වේගය හොයා ගන්න බැරැව වගේම Telecom එක අපට ලබා දීපු වේගය හරියටම ගනනය කරන්න බැහැ. ඔයාලට රවුටරයක් තියෙනවානම් මේ ක්‍රමයෙන් Telecom එක අපට ලබා දීපු වේගය හරියටම ගනනය කරන්න පුලුවන්. පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙලාද කියලා.......

1) Firefox හරි Internet explore හරි open කරන්න. පහත පරිදි ටයිප් කරන්න.

2)පහත පරිදි usser name :- admin ද    password :- admin ද ලබා දෙන්න


3) stats  යන්න click කරන්න

4) පහත රතුපාට්න් දක්වා ඇති පරිදි තමන්ට ලබා දී ඇති වේගය දක්වාවි. (kilobits)  නැත්නම් අනිවා කස්ටමර් කෙයාර් කතා කරලා වේගය හදා ගන්න.

0 comments: